Hälsovals logotyp

Hälsoval Sörmland

Hälsoval Sörmland är Region Sörmlands beställarfunktion vad gäller vård.

I Hälsoval Sörmland ingår:

Behöver du kontakta Hälsoval Sörmland kan du skicka e-post till: halsoval.sormland@regionsormland.se

Uppdaterat: 15 februari 2024
U3K6