Produktvisning och utbildning

Hjälpmedelscentralen rekommenderar och tillhandahåller olika produktutbildningar.
På produktutbildningar får man en mer detaljerad kunskap som behövs för att förskriva olika hjälpmedel.

Produktvisning och utbildning

Produktvisning och utbildning är utbildningar med fastställt datum.
En intresseanmälan innebär att förskrivaren lämnar sitt intresse till önskad utbildning.
När tillräckligt många anmält sitt intresse planeras en utbildning.

Alla produktvisningar och utbildningar anmäls via Webropol om inget annat anges.

2024

April

MajIntresseanmälan

Innehållsansvarig: Hjälpmedelscentralen
Uppdaterat: 8 april 2024
EZ3C