För dig inom kommun och omsorg

Här hittar du information om tandvårdsstöd som särskilt vänder sig till dig som arbetar inom kommun och omsorg.

Tandvårdsstöden - lathund

I Tandvårdsstöden - lathund för vårdpersonal (pdf) finns en översikt över samtliga tandvårdsstöd som administreras av regioner respektive Försäkringskassan. Dessutom finns information om de intyg och underlag som i vissa fall behövs för att patienterna ska kunna ta del av stöden. Av stöden är det främst Nödvändig tandvård och uppsökande verksamhet (N-tandvård) som berör kommunernas verksamhet.

Information för kommunpersonal

I Regionens tandvårdsstöd för vuxna - Information för kommunpersonal (pdf) kan du läsa om:

  • Vem som har rätt till N-tandvård
  • Tandvårdskort
  • Uppsökande verksamhet: munhälsobedömning och munvårdsutbildning
  • Ansvarsfördelning mellan kommun, region och tandvård
  • Nödvändig tandvård

Utbildning för underlagsutfärdare

Region Sörmlands webbutbildning om tandvårdsstöd är ett krav för att få utfärda underlag för tandvårdskort. Kontakta kommunansvarig (oftast MAS) i din kommun om du behöver behörighet för att utfärda underlag för tandvårdskort.

Du får all information om hur utbildning och test går till när du har loggat in i regionens IT-stöd T99Webb.

Administration via IT-stöd

I T99Webb registrerar utfärdare underlag för tandvårdskort. Dessutom administrerar kommunansvarig (vanligtvis MAS) uppgifter om särskilda boenden och personer som har rätt att utfärda underlag för tandvårdskort. För att logga in i systemet krävs e-tjänstekort med SITHS-certifikat.

Logga in (länk) för att lämna underlag för tandvårdskort eller administrera boendeenheter och användare. Sätt först i ditt e-tjänstekort i kortläsaren eller tangentbordet.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter för den uppsökande verksamheten finns på Folktandvården Sörmlands hemsida (extern länk).

Har du frågor som rör utbildning och underlag för tandvårdskort kan du vända dig till:

Tandvårdsenheten 
Region Sörmland
611 88 Nyköping
Telefon: 0155 – 24 59 21 
E-post: tandvardsenheten@regionsormland.se

 

Uppdaterat: 23 januari 2024
UYF3