Regionens tandvårdsstöd

Regelverk

Här nedan finns regler och riktlinjer för tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem. Samtliga länkar öppnas i nya fönster (pdf).

  1. Allmänt om regionens tandvårdsstöd
  2. Uppsökande verksamhet
  3. N-tandvård – Nödvändig tandvård
  4. S-tandvård – Tandvård som led i sjukdomsbehandling
  5. F-tandvård – Tandvård vid långvarig sjukdom och funktionsnedsättning
  6. Mobil tandvård
  7. Förhandsbedömning
  8. Patientavgifter
  9. Ersättning för utförd vård

Hela regelverket samlat i ett dokumnet: Regelverk för Region Sörmlands tandvårdsstöd.

Blanketter

Anmälan ny vårdgivare
Innehåller de uppgifter som vi behöver för att lägga in dig som vårdgivare i våra system. Tandvårdsenheten måste ha blanketten före din första begäran om förhandsbedömning eller före din första faktura i de fall behandlingen enligt reglerna inte ska förhandsbedömas.

Läkarintyg vid långvarig sjukdom och funktionsnedsättning
Socialstyrelsens blankett som utgör underlag för tandvårdskort vid F-tandvård.

Begäran om förhandsbedömning
Blanketten används vid regionens tandvårdsstöd för vuxna. Anvisningar för ifyllande av blanketten.

Ersättningslistor

Här finns Region Sörmlands ersättningslistor som gäller från och med den 15 januari 2024. Listorna grundar sig på Folktandvården Sörmlands priser men är anpassade till tandvårdsstödets ersättningsregler.

 

Uppdaterat: 22 januari 2024
ACBX