Kvalitetsbokslut primärvård

Syftet med kvalitetsbokslutet är att ge en samlad bild över vårdcentralernas verksamhet, dess förutsättningar, produktion och vilka effekter vården gett ur ett kvalitetsperspektiv.

Målet är att verksamhet och politiker ska få en ökad kunskap om kvalitet och dess olika aspekter för att tillsammans kunna ha en dialog om önskad utveckling. Kvalitetsbokslutet består av ett begränsat urval av data och ger inte en helhetsbild över verksamheten och enskilda vårdcentraler.

Kvalitetsbokslut för primärvården 2023 (PDF)

Uppdaterat: 25 mars 2024
SCKN