Avgifter för brukare

Avgifter för brukare
Förskrivaren ansvarar för att informera brukaren om avgifter i samband med förskrivning, se produktanvisning och länken Hjälpmedelscentralens avgifter (pdf)

Avgifter för hjälpmedel administreras av Hjälpmedelscentralen.

Autogiro i Sörmland
Du som får fakturor från Region Sörmlands verksamhet Hjälpmedelscentralen kan anmäla att du vill betala dessa med hjälp av autogiro. Läs mer om hur du gör på 1177.se 

Observera att övriga fakturor från Region Sörmland, till exempel för patientavgifter, inte kan betalas med hjälp av autogiro.

Innehållsansvarig: Hjälpmedelscentralen
Uppdaterat: 26 september 2023
M1CG