Personuppgifter i molntjänst

Region Sörmland erbjuder hjälpmedel med molntjänster och är skyldiga att informera användare om vilka personuppgifter som sparas i molnet.

Region Sörmland tillhandahåller hjälpmedel som kan kopplas till molntjänst är regionen utifrån dataskyddsförordningen (GDPR) skyldig att informera användare om vilka personuppgifter som sparas i molnet. GDPR syftar till att skydda den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter. Ett led i detta skydd är att informera om hur personuppgifter används och att en enskild person har rätt att få ta del av uppgifter som finns registrerade om hen.

Som förskrivare är du skyldig att informera om molntjänsten, var data lagras samt vilka personuppgifter som sparas i molntjänsten. 

Hjälpmedelscentralen har därför tagit fram informationsdokument som kommer medfölja hjälpmedel som kan kopplas till molntjänst.

I dokumentet står följande:
Ditt hjälpmedel använder molntjänst. Leverantören av ditt hjälpmedel sparar uppgifter i en molntjänst för att hjälpmedlet ska fungera bra. Molntjänsten innebär en tredjelandsöverföring av dina personuppgifter, vilket innebär att dina personuppgifter sparas i land utanför EU/EES.

I molntjänsten sparas även vissa personuppgifter, som exempelvis:

  • Namn
  • E-postadress eller användarnamn
  • Lösenord
  • IP-adress/din enhets nätverksadress
  • Din position
  • De uppgifter du själv skriver in exempelvis aktiviteter, anteckningar och bilder.

Du kan begära att dina personuppgifter tas bort. Då avaktiveras molntjänsten, vilket gör att vissa hjälpmedel inte längre går att använda.

Kontakta din förskrivare eller Hjälpmedelscentralen för mer information om ditt hjälpmedel eller om du vill veta hur dina personuppgifter behandlas.

Information om molntjänst som kan lämnas ut till brukare hittar du här:

Innehållsansvarig: Hjälpmedelscentralen
Uppdaterat: 21 september 2023
SBNN