Sök personal per arbetsområde

Här hittar du telefonnummer samt e-post till personal per arbetsområde på Hjälpmedelscentralen.

Tryck på blocken för att få mer information och klicka sedan på namnet för att skicka e-post.

SÖK PERSONAL PER ARBETSOMRÅDE HJÄLPMEDELSCENTRALEN

Innehållsansvarig: Hjälpmedelscentralen
Uppdaterat: 5 februari 2024
7HQR