Kompetenscentrum mot våld i nära relationer

Enheten kompetenscentrum mot våld i nära relationer i Region Sörmland etablerades 1 jan 2019. Kompetenscentrum är ett kunskapsnav för medarbetare i vården, med spetskompetens för att samordna insatser, sprida kunskap och rutiner kring våldsutsatthet.

Kompetenscentrum mot våld i nära relationer är en regionövergripande verksamhet som arbetar stödjande, samverkande, utbildande och utvecklande inom området våld i nära relationer.

Kompetenscentrum erbjuder

Kompetens- och utbildarstöd inom området våld i nära relationer

Kompetenscentrum ger dig kunskap, stöd och trygghet i att uppmärksamma och agera mot våld i nära relationer.

Teamet för sexuellt våldsutsatta

På varje sjukhus finns specialistteam med spetskompetens i att möta, stödja och behandla den sexuellt våldsutsatte. Teamet jobbar även för att förbättra omhändertagandet och se till att den våldsutsatte för rätt stöd och hjälp. Här kan du läsa mer om teamet!

Ett barnskyddsteam

Barnskyddsteamet är ett konsultativt kompetensteam som ger stöd, rådgivning och kompetens till medarbetare och verksamheter att identifiera barn som far illa eller riskerar att fara illa samt handläggning av dessa fall.

Kontaktuppgifter

Samordnare Teamet för sexuellt våldsutsatta Karin Arnholm 073-335 81 89

Samordnare Barnskyddsteam Linn Burman 076-698 44 32

Sjuksköterska Vida-Anne Torelöv Hedersrelaterat våld och förtryck 073-867 64 75

Uppdaterat: 24 november 2022
2ZQG