Kompetenscentrum mot våld i nära relationer

Kompetenscentrum är ett kunskapsnav för medarbetare i vården, med spetskompetens för att samordna insatser, sprida kunskap och rutiner kring våldsutsatthet.

Kompetenscentrum mot våld i nära relationer är en regionövergripande verksamhet som arbetar stödjande, samverkande, utbildande och utvecklande inom området våld i nära relationer. Vi ger dig kunskap, stöd och trygghet i att uppmärksamma och agera mot våld i nära relationer.

Teamet för sexuellt våldsutsatta

Teamet för sexuellt våldsutsatta är en regionövergripande verksamhet som finns vid de tre länssjukhusen. Teamet arbetar sedan 2014 med att förbättra, standardisera och säkerställa kvalitén i bemötandet och omhändertagandet av de som utsatts för sexuellt våld.

Teamet arbetar patientnära framför allt med uppföljning och psykosocialt stöd efter sexuella övergrepp, samt utbildning och rådgivning till andra verksamheter. På Mälarsjukhuset medverkar teamet också vid akuta spårsäkringsundersökningar när möjlighet finns.

Teamet för sexuellt våldsutsatta välkomnar alla sexuellt våldsutsatta oavsett könsidentitet över 13 år (kvinnor över pubertet). Yngre personer hänvisas till regionens barn-och ungdomsklinik. Vi har öppet kontorstid vardagar och alla besök är kostnadsfria. Efter kontorstid är du välkommen till akutmottagningarna i Eskilstuna eller Nyköping.

Vi tar även emot patienter som söker hjälp upp till ett år efter att övergreppet skett. Om mer än en vecka passerat sedan händelsen, vill vi gärna att du kommer dagtid en vardag. Ring så vi kan rekommendera lämpligaste tid att komma till oss.

Kontakta teamet för sexuellt våldsutsatta

Samordnare Karin Arnholm
Tel 070-335 81 89
karin.arnholm@regionsormland.se

Teamet Mälarsjukhuset (forensiskt utbildad barnmorska, överläkare i gynekologi och kurator):
Tel 073-866 48 55 eller 016-10 37 80  

Teamet Kullbergska sjukhuset (kurator och barnmorska):
Tel 0150- 562 62 eller 072-143 94 62

Teamet Nyköpings lasarett (barnmorska och kurator):
Tel 0155-24 76 60 eller 0155- 24 55 66

Barnskyddsteam

Från 1 januari 2019 finns ett länsövergripande barnskyddsteam tillgängligt för Region Sörmland. Barnskyddsteamet förstärker stödet till verksamheter inom området barn som far illa eller riskerar att fara illa.

Barnskyddsteamet är ett konsultativt kompetensteam som ger stöd, rådgivning och kompetens till medarbetare och verksamheter att identifiera barn som far illa eller riskerar att fara illa samt handläggning av dessa fall.

Vi erbjuder:

  • Konsultation vid misstanke om våld eller övergrepp mot barn
  • Framtagande/utveckling av lokala rutiner
  • Stöd vid anmälningsförfarande
  • Utbildning, sprida kunskap om barn som far illa

Kontakta barnskyddsteamet:

Samordnare Linn Burman (leg ssk)
Tel 076-698 44 32
linn.burman@regionsormland.se

Uppdaterat: 17 april 2023
U714