Kompetenscentrum mot våld i nära relationer

Ett kompetenscentrum mot våld i nära relationer etableras i regionen under 2018. Kompetenscentrum är ett kunskapsnav för medarbetare i vården, med spetskompetens för att samordna insatser, sprida kunskap och rutiner kring våldsutsatthet.

Kompetenscentrum mot våld i nära relationer är en regionsövergripande verksamhet som arbetar stödjande, samverkande, utbildande och utvecklande inom området våld i nära relationer.

Kompetenscentrum erbjuder

Kompetens- och utbildarstöd inom området våld i nära relationer

Kompetenscentrum ger dig kunskap, stöd och trygghet i att uppmärksamma och agera mot våld i nära relationer.

Teamet för sexuellt våldsutsatta

På varje sjukhus finns specialistteam med spetskompetens i att möta, stödja och behandla den sexuellt våldsutsatte. Teamet jobbar även för att förbättra omhändertagandet och se till att den våldsutsatte för rätt stöd och hjälp. Läs mer här!

Ett barnskyddsteam

Ett länsövergripande specialistteam med att förbättra omhändertagandet av barn som är pågående eller tidigare våldsutsatta. Teamet jobbar för att stärka stödet till vårdpersonal, för deras trygghet och kunskap att förstå, uppmärksamma och agera genom orosanmälan när misstanke finns om att barnet far illa.

Kontaktuppgifter

Enhetschef Ing-Marie Andrée 070-3988283

Samordnare teamet för sexuellt våldsutsatta Karin Arnholm 073-866 48 55

Uppdaterat: 5 november 2019
SECJ