Kunskap och utbildning

Kunskapsöversikt

Fakta våld i nära relationer är en del i vårdprogrammet mot våld i nära relationer. Tanken är att denna kunskapsöversikt ska ge grundläggande kunskap och en guidning till fördjupad kunskap om våld i nära relationer för yrkesverksamma i den patientnära verksamheten. Detta sker genom att svar ges på frågor som:

  • Vad är våld
  • Vad är våld i nära relationer
  • Hur vanligt är det
  • Vem är utsatt
  • Vem utsätter
  • Myter om våld /Varför går hon/han inte
  • Våldets kostnader
  • Vem gör vad

Kunskapsöversikten innehåller också tips om referenslitteratur, aktuell forskning, användbara länkar samt information om kommande rapporter. Inom området våld i nära relationer pågår ett omfattande utvecklingsarbete av kunskapshöjande karaktär på nationell, regional och lokal nivå.

Utbildning

Kompetenscentrum mot våld i nära relationer har en bred sak- och utbildningskompetens inom området våld i nära relationer. Kompetenscentrum erbjuder medarbetare i regionen kunskap, stöd och trygghet i att uppmärksamma och agera mot våld i nära relationer.

Två utbildningar finns i Kompetensportalen, som är baserade på vårdprogrammet. Utbildningarna är grundläggande om våld i nära relationer och riktar sig till medarbetare i den patientnära verksamheten.

Att ha genomgått utbildningen är en bra grund när de verksamhetsanpassade vårdrutinerna tas fram eller uppdateras.

Utbildningarna finns i en kortare och en längre version. Vid utbildningen hittar du också länkar till sevärda och i området informativa filmer, Youtube klipp mm samt andra myndigheters m fl webbutbildningar.Utbildningarna är uppdaterade i maj 2020.

Grundläggande utbildning

I Kompetensportalen kan du som arbetar i den patientnära verksamheten nå grundläggande utbildning/-ar om våld i nära relationer baserad på landstingets vårdprogram.

Mer information på NCK

Aktuell och fördjupad information kring våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor kan nås på Nationellt Centrum för Kvinnofrid.

Uppdaterat: 16 februari 2022
XWKS