Nätverk till kompetenscentrum mot våld i nära relationer

Råd - våld i nära relationer - Utbildarnätverket

Råd våld i nära relationer består av sakkunniga representanter inom sakområdet från den patientnära verksamheten i regionen. Nyckelverksamheter som representeras är akuten, kvinnokliniken, primärvården, vuxen- och barnpsykiatrin, barnhälsovården, mödrahälsovården, paramedicin/chefskurator, folktandvården, regionsjukhuset Karsudden och utses av respektive berörd verksamhet. Rådet är en stödresurs i kompetenscentrums verksamhets- och kvalitetsutvecklingsarbete, fungerar som en länk mellan den egna verksamheten och kc vinr avseende aktuell information kring och som kunskapsresurs inom området våld i nära relationer på egna arbetsplatsen mm.

I rådet ingår:

 • Karin Arnholm, samordnare Teamet för sexuellt våldsutsatta, KC ViNR 
 • Linn Burman, samordnare, Barnskyddsteamet, KCViNR
 • Ingrid Blixt, SAMBA, KK, MSE, HSO
 • Malin Carlsson, Enhetschef, Habiliteringen, HSO
 • Hans Göransson, tandläkare/rådgivare, Folktandvården Sörmland AB
 • Jennie Nimborg, enhetschef, Barnhälsovården Sörmland, Hälsoval
 • Ann Christine Nilsson, överläkare, Teamet för sexuellt våldsutsatta, kc vinr
 • Representant Regionsjukhuset Karsudden
 • Carina Sankari-Merlenius, kurator Vuxenpsykiatrin, MSE, HSO
 • Anna Sigrell, verksamhetsutvecklare, BUP i Sörmland, HSO
 • Charlotta Skålén, förbundschef, samordningsförbundet RAR, Sörmland
 • Karin Svalgård, Verksamhetschef, Akuten, NLN, HSO 

Till Rådet är också regionens representanter i de lokala och regionala samverkansorganen mot våld i nära relationer knutna.

 

Utbildarnätverket

Uppdrag för nätverket är att vara en samlad utbildarresurs för kompetenscentrum mot våld i nära relationers utbildningstjänster i regionen. Utbildningsinsatser kan vara introduktionsföreläsningar, bas- och yrkesspecifika utbildningar, tema/ämnesspecifika som ex det sexualiserade våldet, hedersrelaterat våld och förtryck, könsstympning av flickor och kvinnor, våld i samkönade relationer, våld mot äldre, våld mot barn - barn som far illa eller riskerar att fara illa, kring rättsmedicinska undersökningar, Hur dokumenterar vi, Hur ställer vi frågan om våldsutsatthet, hur tar vi fram en lokal vårdrutin. I nätverket ingår medarbetare inom kompetenscentrum, Rådsrepresentanter och andra medarbetare i regionen som genomgått NCK:s utbildare-utbildning kring våld i nära relationer eller annan jämförbar utbildning.

I utbildarnätverket ingår:

 • Karin Arnholm, forensiskt utbildad barnmorska, samordnare Teamet för sexuellt våldsutsatta, Kc vinr
 • Linn Burman, samordnare/sjuksköterska/Barnskyddsteamet, MSE/Kc vinr
 • Jennie Nimborg, enhetschef, Barnhälsovården, Hälsoval
 • Helena Palm, barnmorska kvinnokliniken MSE 
 • Åsa Stålhane, strateg barnrätt, Välfärd och folkhälsa, HRU
 • Vida Anne Torelöv, ssk Asyl-migranthälsan/Hedersrelaterat våld och förtryck, Hälsoval/Kc vinr
 • Emma Younis, barnmorska, kvinnokliniken/ Hedersrelaterat våld och förtryck ,MSE/Kc vinr

 

 

 

Verksamhetsrapport

Uppdaterat: 4 januari 2022
SYTF