Information till brukare

Här finns information du som förskrivare ska lämna till brukare om bland annat ansvar vid lån av hjälpmedel, återlämning av hjälpmedel, ersättning vid bristande skötsel samt eventuella avgifter.

Innehållsansvarig: Hjälpmedelscentralen
Uppdaterat: 21 september 2023
GTPN