Återlämning av hjälpmedel Region Sörmland

När behovet upphört ska alla hjälpmedel återlämnas till Hjälpmedelscentralen. Det går bra att lämna in på Hjälpmedelfilialerna eller närmaste vårdcentral inom regionen.

Du som förskrivare ska informera brukaren var hen kan återlämna hjälpmedlen. Informationsbrev gällande lån av hjälpmedel ska lämnas ut av förskrivaren i samband med utlämning av hjälpmedel.

Återlämning av hjälpmedel

Innehållsansvarig: Hjälpmedelscentralen
Uppdaterat: 28 september 2023
85EB