Anhöriga

Var femte vuxen stödjer och vårdar en närstående i hemmet. Det blir därmed allt viktigare att uppmärksamma anhörigas behov.

Om vården och omsorgen planeras i dialog med brukaren/patienten och där det är möjligt även med anhöriga, ökar delaktigheten för alla berörda. Anhörigas kunskap och medinflytande är viktiga för att patienten/brukaren ska kunna känna sig trygg. Att se anhöriga som en resurs och ge dem goda förutsättningar är viktigt för alla parter. Det är viktigt att tidigt uppmärksamma hur anhöriga påverkas av den närståendes behov av vård- och omsorg.

Regionen och länets samtliga kommuner har i Länsstyrgruppen beslutat att inte längre ha en anhörigstrategi för Sörmland då det tagits fram en nationell strategi.

Viktig information och dokument

Nationella anhörigstrategin 

Viktig information 

Stöd till anhöriga och närstående

Samtliga kommuner i Sörmland har fuktioner för stöd till anhöriga och närstående. Anhörigstöd riktar sig till alla oavsett om den du står nära är barn eller vuxen, om det handlar om socialtjänast, LSS, hälso- och sjukvård. Det kan även gälla kontakt med andra myndigheter eller livet i stort.

Via nedanstående länkar kommer du till respektive kommuns anhörigstöd, här finns bl. a skriftilig information, aktiviteter och kontaktuppgifter.

Anhörigstöd Eskilstuna kommun
Anhörigstöd Strängnäs kommun
Anhörigstöd Nyköpings kommun
Anhörigstöd Oxelösunds kommun
Anhörigstöd Gnesta kommun
Anhörigstöd Trosa kommun
Anhörigstöd Katrineholms kommun
Anhörigstöd Flens kommun
Anhörigstöd Vingåkers kommun

Uppdaterat: 16 maj 2024
1NDQ