Samverkanssystem

För att enklare kunna samverka, öka delaktigheten för patienten och säkerställa och samordna vården och omsorgen har vi några gemensamma system. I framtiden kommer det säkert bli fler

När vi samverkar och delar patientinformation måste det alltid finnas ett samtycke. Tekniken kan underlätta men inte alltid ersätta ett fysiskt möte eller en telefonkontakt. 

Genom att arbeta med vissa digitala verktyg kan vi öka delaktigheten, spara både tid och miljö. Men det gäller att hitta rätt alternativ vid varje tillfälle. Det är en del i att jobba personcentrerat.

Uppdaterat: 16 maj 2024
U7UW