Proaktivprocess

Riktlinjen Trygg hemgång och effektiv samverkan har utvecklats i syfte att skapa förutsättningar att uppnå vår målbild i omställningen nära vård. Riktlinjen har innehållit tre processer där utskrivningsprocessen är klar och gäller från 15 maj 2024. Nu är även proaktivprocess utvecklad och beskriven, i en processkarta, för remiss enligt instruktioner nedan.

Proaktivprocess är en vägledande process

När du som medarbetare möter individen är det viktigt att du har individens fokus och använder den proaktiva processen i vägledande syfte. Varje individ är unik och därför behöver vi nyttja processen i de delar som främjar den enskilde individens behov. Proaktivprocess omfattar vuxna somatik och psykiatri.  

Proaktivprocess i 2c8 (ny sida) 

Instruktioner för remiss

Representanter i Länsstyrgruppen ansvarar för att det inkommer ett remissvar från respektive huvudman. Remissrunda av proaktivprocess sker under perioden 240605 - 240915.

Tacksam för svar på frågeställningarna nedan:

1. Är processkartan ett stöd för din verksamhet i ert proaktiva arbete?

  • Om ja: berätta gärna vad ni ser som stödjande med den.
  • Om nej: vad behövs för att processen ska vara stödjande?

2. Finns det delprocesser eller rutiner som du saknar i processkartan?

  • Om ja: beskriv vilka rutiner och delprocesser som behöver finnas.

3. Vilket stöd behöver din verksamhet för att implementera processerna? 

Under remissperiod

Under remissperiod och fram till annat beslut gäller Proaktivprocess i Riktlinje Trygg hemgång och effektiv samverkan (pdf)

Uppdaterat: 4 juli 2024
5MVP