Samverkan vid in- och utskrivning från slutenvård

Här hittar du dokument och utskrivningsprocess som beskriver hur vi arbetar i Sörmland vid in- och utskrivning från slutenvården.

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård reglerar in- och utskrivningsprocessen och syftar till en god, snabb och säker utskrivning.

För att det ska ske behöver berörda enheter samverka tillsammans och med den enskilde. Målgruppen är alla patienter, oavsett ålder och boendeform, som är inskrivna i slutenvården och som redan har eller förväntas få behov av insatser från kommunal hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst samt regionfinansierad öppenvård efter utskrivning.

Utskrivning ska göras personcentrerad, effektiv och med bibehållen patientsäkerhet. Arbetet ska organiseras på ett sådant sätt att alla patienter ska kunna gå hem samma dag som de är utskrivningsklara, med en god utskrivningsplanering.

Utskrivningsprocess

Vikiga rutiner i utskrivningsprocessen

Rutin Säker läkemedelshantering vid in och utskrivning (pdf)

Utbildning Säker läkemedelshantering vid in- och utskrivning(pdf)

Bemanning

Lag och dokument som reglerar vår samverkan vid utskrivning

Introduktions- och instruktionsfilm

Närmsta chef är ansvarig för att medarbetare ska få introduktion och bibehållen kunskap om riktlinjen och utskrivningsprocessen.

Introduktionsfilm utskrivningsprocessen finns även på Kompetensportalen för regionens medarbetare.

Innehållsansvarig: Marie Håkansson
Uppdaterat: 4 juli 2024
HCMV