Barn och unga

Vi har alla en skyldighet att se varje barn och utgå från varje barns behov. Varje verksamhet ska tydliggöra hur gör vår verksamhet för att säkerställa barns rättigheter?

Barns behov ser olika ut. Ibland har barn och familjer enstaka kontakter med vård och omsorg, andra har under kortare eller längre tid behov av insatser och stöd från flera verksamheter. Region, kommun och privata utförare behöver samverka för att det ska bli enklare för barn och föräldrar men också för att varje barn och familj ska få det stöd som de behöver.

I Sörmland samverkar hälso- och sjukvården i form av barn- och ungdomskliniken, habiliteringen, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), barnhälsovården och vårdcentralerna. Från kommunerna deltar socialtjänsten, förskola och skola. Även privata aktörer är viktiga i vår samverkan. 

Viktiga dokument och material

  1. Rutin för BVC vid hälsoundersökning i anslutning till att barn (0-6år) placeras för vård utanför det egna hemmet (pdf)
  2. Rutin för hälsoundersökning i anslutning till att barn och unga (6-20 år)placeras för vård utanför det egna hemmet (pdf)

 Mer information 

Uppdaterat: 5 juli 2024
R8EU