Privata vårdgivare med avtal med Region Sörmland

I Region Sörmland finns privata läkare och sjukgymnaster/fysioterapeuter som verkar i enlighet med Lag om läkarvårdsersättning respektive Lag om ersättning för fysioterapi. Det finns även upphandlade avtal enligt Lag om offentlig upphandling (LOU). Patienten söker själv vård hos dessa vårdgivare på samma villkor och med samma avgifter som till en vårdcentral eller klinik i Sörmland.

I menystrukturen hittar du kontaktuppgifter till de privata vårdgivarna som har avtal med Region Sörmland.

Uppdaterat: 28 augusti 2023
JGF1