Vaccination mot difteri

Vaccination mot difteri ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, se Vaccination av barn och ungdomar.

Vuxna rekommenderas en påfyllnadsdos vart 20:e år.

Ovaccinerade vuxna rekommenderas vaccin enligt Folkhälsomyndigheten och SKR, se Vaccination av vuxna (grundvaccination för vuxna).

Det är viktigt att skilja på grundvaccination och påfyllnadsdos, då de olika vaccin används som skiljer sig i antigeninnehåll.

Uppdaterat: 27 mars 2024
8CEH