Leveranser av hjälpmedel

Hjälpmedelscentralens uppdrag är leverans och hämtning på fasta schemabundna transportturer till och från kundlager. Hjälpmedel som finns tillgängliga på Hjälpmedelscentralens huvudlager levereras inom fem arbetsdagar efter lagd order.

Hjälpmedelscentralen är stängd helger och helgdagar vilket kommer skapa avvikelser i körschemat.

Hjälpmedel som ska flyttas mellan t ex skolor, daglig verksamhet, hanteras av berörd enhet inom kommunerna.

Rutin vid leverans och service av hjälpmedel i hemmet (pdf)

Leveranser

Innehållsansvarig: Hjälpmedelscentralen
Uppdaterat: 28 september 2023
DAVT