Service av hjälpmedel

Leverans och service av hjälpmedel till brukare i ordinärt eller särskilt boende utförs av
kommunerna, regionen och av Hjälpmedelscentralen.

Rutin vid leverans och service av hjälpmedel i hemmet (pdf)

Om du skickar ett hjälpmedel till Hjälpmedelscentralen ska blanketten service eller avvikelse fyllas i.

Blankett service eller avvikelse (word)

SERVICE OCH REPARATIONER

Innehållsansvarig: Hjälpmedelscentralen
Uppdaterat: 21 september 2023
TMVS