Utbildning för förskrivare av blåsa och tarmprodukter

Ny förskrivare av inkontinenshjälpmedel och katetrar - Sesam LMN

För att erhålla förskrivningsrätt av produkter för blåsa och tarm i Region Sörmland krävs:

  • Att man är legitimerad hälso- sjukvårdspersonal HSLF-FS 2021:52.
  • Verksamhetschef ska utse vem som ska förskriva produkter för blåsa och tarm i verksamheten.
  • Genomgått regionens tvådagarsutbildning i förskrivningsrätt. Utbildningen är på plats och genomförs 2 ggr/år med max 30 deltagare. 
    Anmälningslänk till nästkommande utbildning
  • Förskrivningsprocessen (webbutbildning www.socialstyrelsen.se)
  • Sesam LMN - webbutbildning
  • Närmaste chef meddelar Vesicacentralen vem som får förskriva för verksamheten.
  • I verksamheter där behov av förskrivning av specialistprodukter finns men inte rätt kompetens hos förskrivare (dvs. 40 hp uroterapeut eller läkare), ska en delegering utfärdas av verksamhetschef på den förskrivare som ska få behörighet till specialistsortimentet. Delegeringen skickas via e-post till inkontinenssamordnare.

Övriga utbildningar
Aktuella utbildningar och produktvisningar

Support

Innehållsansvarig: Hjälpmedelscentralen
Uppdaterat: 22 december 2023
ZGTW