Amöbainfektion (infektion med Entamoeba histolytica)

Amöbainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

> Smittskyddsblad Amöbainfektion (infektion med Entamoeba histolytica) (Smittskyddsläkarföreningen), välj sjukdom Amöbainfektion (infektion med Entamoeba histolytica)

Uppdaterat: 27 mars 2024
PFF4