Amöbainfektion (infektion med Entamoeba histolytica)

Amöbainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

> Smittskyddsblad Amöbainfektion (infektion med Entamoeba histolytica) (Smittskyddsläkarföreningen)

Smittskyddsbladen finns på Smittskyddsläkarföreningens hemsida. Diagnoserna står i bokstavsordning för både läkarinformation och patientinformation. Där finns också länk till översättningar.

Uppdaterat: 25 maj 2023
BTY6