Clostridioides difficile

Infektion med Clostridioides difficile är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Den viktigaste orsaken till svårare diarré i samband med antibiotikabehandling är överväxt av bakterien Clostridioides difficile, som en följd av den rubbade normalfloran.

C. difficile är en sporbildande bakterie vars sporer kan överleva i omgivningen runt smittade personer under lång tid och därigenom lätt spridas till andra. Bakterien kan bilda toxiner som skadar tarmslemhinnan.

Sjukdomsbilden kan variera från lindrig diarré till en mer allvarlig sjukdomsbild med hög feber och blodiga diarréer. I det sistnämnda fallet kan man se mycket uttalade skador på tarmslemhinnan och en hög dödlighet.

Mer om Clostridoides difficile

Uppdaterat: 27 mars 2024
JF85