Creutzfeld-Jakobs sjukdom

Creutzfeld-Jakobs sjukdom är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom.

Uppdaterat: 27 mars 2024
238U