Creutzfeld-Jakobs sjukdom

Vårdhygieniska rekommendationer

Riktlinjer och vägledande dokument framtagna av arbetsgrupper inom SFVH

https://sfvh.se/creutzfeldt-jakobs-sjukdom-vardhygieniska-rekommendationer

Uppdaterat: 9 januari 2020
URU6