Difteri

Difteri (äkta krupp) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om difteri, inklusive smittvägar. Omedelbar kontakt med infektionsklinik för behandling och fortsatt handläggning samt kontakt med smittskyddsläkare. Se smittskyddsblad för läkare.

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.

Smittspårning

Fråga patienten om vaccinationsstatus, utlandsvistelse samt kontakter med personer med sår eller svalgsymtom. Frikostig provtagning av misstänkta smittkällor som familjemedlemmar och andra nära kontakter. Antibiotikabehandling till misstänkta fall och nära kontakter.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange vaccinationsstatus, ev smittland och insjukningsdag om möjligt.

Kostnadsfrihet

Provtagning och vård för difterinfektion är kostnadsfritt för patienten.

Provtagning

> Provtagningsanvisning svalgodling (Unilabs) (ange frågeställing difteri på remissen)

Smittskyddsblad

> Smittskyddsblad Difteri (Smittskyddsläkarföreningen)

Smittskyddsbladen finns på Smittskyddsläkarföreningens hemsida. Diagnoserna står i bokstavsordning för både läkarinformation och patientinformation.

Vaccination

Vaccination mot difteri ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, se Vaccination av barn och ungdomar.

Vuxna rekommenderas en påfyllnadsdos vart 20:e år.

Ovaccinerade vuxna i Sörmland erbjuds kostnadsfritt vaccin via primärvården under 2023, se Vaccination av vuxna.

Det är viktigt att skilja på grundvaccination och påfyllnadsdos, då de olika vaccin används som skiljer sig i antigeninnehåll.

Uppdaterat: 22 maj 2023
H7CH