Difteri

Difteri (äkta krupp) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Difteri orsakas av bakterien Corynebacterium diphtheriae, vilken kan bilda ett toxin som ligger bakom merparten av difterins sjukdomssymtom. Difteri ger som regel en svalginfektion men sjukdomen kan också ge upphov till en infektion i huden (huddifteri). De första symtomen vid svalginfektion brukar uppträda två till fem dygn efter att man blivit smittad. I början liknar sjukdomen vanlig halsfluss. Vid svår infektion får man dock tjocka beläggningar i svalg och luftrör som gör det svårt att andas (så kallad äkta krupp) och i svåra fall kan man till och med kvävas till döds.

Difteri sprids enbart mellan människor och för att man ska bli smittad krävs nära kontakt med en smittsam person. Difteri kan förebyggas genom vaccination som ger immunitet mot toxinet och vaccinationen ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet i Sverige.

Behandlande läkares ansvar

  • Ge patienten information om difteri, både muntligen och skriftligen, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad.
  • Omedelbar kontakt med infektionsklinik för behandling och fortsatt handläggning samt kontakt med smittskyddsläkare.
  • Förhållningsregler.
  • Smittspårning.
  • Smittskyddsanmälan.

Mer om difteri

Uppdaterat: 18 april 2024
CKMG