Hepatit E

Hepatit E är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Hepatit E orsakas av ett virus som kan ge inflammation i levern och ibland även gulsot. Hepatit E-virus utsöndras med avföringen och sprids via förorenat vatten eller förorenat livsmedel, till exempel otillräckligt tillagat kött. De flesta sjukdomsfallen är smittade utomlands. I industrialiserade länder upptäcks smittan oftast hos äldre män, men varför dessa löper en högre risk för klinisk sjukdom är inte klarlagt.

Hepatit E-virus yttrar sig ungefär som hepatit A. Infektionen läker ut utan behandling och man blir i regel helt frisk igen. Dödligheten tycks generellt vara låg men är högre om det är en gravid kvinna som drabbas. Den i Sverige vanligast förekommande virustypen brukar ge mild sjukdom medan hepatit E i t.ex. Asien, Afrika och Latinamerika kan ge mer allvarliga symtom.

Behandlande läkares ansvar

  • Ge patienten information om hepatit E, både muntligen och skriftligen, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad.
  • Kontakta infektionsjour för fortsatt handläggning, tfn 016-10 52 22.
  • Förhållningsregler.
  • Smittspårning: görs i samråd med smittskydd.
  • Smittskyddsanmälan.

Mer om hepatit E

Uppdaterat: 18 april 2024
UZUG