Meningokockinfektion (invasiv)

Invasiv meningokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom.

Meningokocker är en bakterie som kan orsaka blodförgiftning och hjärnhinneinflammation med svår huvudvärk, kräkningar och nackstyvhet. Patienten är ofta omtöcknad och förvirrad. Sjukdomen kan i svåra fall leda till medvetslöshet. Den allvarligaste formen kännetecknas av blodförgiftning med utslag och sjunkande blodtryck. Sådana patienter behöver omedelbart vård på sjukhus. En person som varit sjuk i och fått behandling för meningokockinfektion blir i de flesta fall frisk men svåra fall av hjärnhinneinflammation kan någon gång ge kvarstående skador på hjärna och nervsystem. Även andra organ kan skadas.

Meningokocker är bakterier som ganska ofta finns i svalget hos friska personer. Endast några få av de smittade blir sjuka. Omkring 5-10 procent av de behandlade dör, ofta tidigt i förloppet på grund av den snabba sjukdomsutvecklingen. I Sverige insjuknar mindre än ett hundratal personer varje år.

Behandlande läkares ansvar

  • Invasiv meningokockinfektion är ett allvarligt medicinskt tillstånd som kräver akut handläggning redan på klinisk misstanke (oftast innan odlingssvar). Se smittskyddsblad för läkare angående information till närkontakter, smittspårning och profylax.
  • Smittspårning och postexpositionsprofylax. Ta reda på personer som är närkontakter och därigenom kan ha en ökad risk att utveckla invasiv infektion och ge dessa antibiotikaprofylax. Närkontakter är boende i samma hushåll, personer som kan ha haft salivkontakt (till exempel via kyssar, druckit ur samma flaska, mun-till-mun-återupplivning) samt barn i samma förskolegrupp. Kontakta Smittskydd Sörmland för information och diskussion (alternativt infektionsjour utanför kontorstid som kontaktar smittskyddsläkare). Extra viktigt är detta om patienten går på förskola/skola eller nyligen varit på läger/internat/militärförläggning eller liknande.
  • Smittspårningsanmälan.

Mer om invasiv meningokocksjukdom

Uppdaterat: 26 april 2024
J1MU