Meningokockinfektion (invasiv)

Invasiveningokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Invasiv meningokockinfektion är ett allvarligt medicinskt tillstånd som kräver akut handläggning redan på klinisk misstanke (oftast innan odlingssvar). Se smittskyddsblad för läkare angående information till närkontakter, smittspårning och profylax.

Kontakta Smittskydd Sörmland för information och diskussion (alternativt infektionsjour utanför kontorstid som kontaktar smittskyddsläkare). Extra viktigt är detta om patienten går på förskola/skola eller nyligen varit på läger/internat/militärförläggning eller liknande.

Förhållningsregler

Inga specifika förhållningsregler finns.

Smittspårning och postexpositionsprofylax

Innebär att patientens behandlande läkare tar reda på personer som är närkontakter och därigenom kan ha en ökad risk att utveckla invasiv infektion och ger dessa antibiotikaprofylax. Närkontakter är boende i samma hushåll, personer som kan ha haft salivkontakt (till exempel via kyssar, druckit ur samma flaska, mun-till-mun-återupplivning) samt barn i samma förskolegrupp.

> Rekommendationer om förebyggande åtgärder mot invasiv meningokockinfektion (Folkhälsomyndigheten)

Anmälan

Klinisk anmälan ska göras i SmiNet.

Kostnadsfrihet

Ingen kostnadsfrihet, då sjukdomen ej är allmänfarlig.

Smittskyddsblad

> Smittskyddsblad Meningokockinfektion (Smittskyddsläkarföreningen)

Smittskyddsbladen finns på Smittskyddsläkarföreningens hemsida. Diagnoserna står i bokstavsordning för både läkarinformation och patientinformation. Där finns också länk till översättningar.

Vaccination

> Vaccination mot meningokocker (Folkhälsomyndigheten)

Uppdaterat: 26 april 2023
NWBK