MERS

MERS är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Middle East Respiratory Syndrome (MERS) orsakas av ett coronavirus som först identifierades 2012. Sjukdomen ger en allvarlig luftvägsinfektion med hög dödlighet. En stor majoritet av alla fall har rapporterats från arabiska halvön, framförallt från Saudiarabien. Inga fall har påvisats i Sverige.

Smittvägarna för viruset är inte helt klarlagda men kameler kan smitta människor direkt eller indirekt vilket gällt för cirka en fjärdedel av fallen från Saudiarabien. Person till person-smitta kan ske framför allt vid nära kontakt (troligen via luftvägssekret genom droppsmitta och kontaktsmitta) och nosokomial smittspridning förekommer frekvent. För att undvika smittspridning till medpatienter och vårdpersonal är det viktigt att misstänkta fall av MERS-CoV identifieras tidigt, isoleras och att adekvat skyddsutrustning används vid vård av dessa patienter.

MERS bör övervägas vid feber (>38 grader) hosta och verifierad, eller starkt kliniskt misstänkt, djup luftvägsinfektion, inom 14 dagar efter vistelse i land med inhemsk smittspridning av MERS, se MERS-CoV worldwide overview (EDCD).

Behandlande läkares ansvar

  • Misstänkta fall handläggs i samråd med infektionsjour, tfn 016-10 52 22.
  • Patient som uppfyller definitionen för misstänkt fall skall bedömas och provtas på isoleringsrum på infektionskliniken och hanteras enligt gällande vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt fall av allvarlig luftvägsinfektion associerad med nytt coronavirus (MERS-CoV).
  • Verifierade fall skall i regel vårdas på Högisoleringsenheten i Linköping eller Huddinge. Kontakt tas via infektionsbakjouren i Linköping som nås genom växeln tfn 010-103 00 00.
  • Smittspårning.
  • Smittskyddsanmälan.

Mer om MERS

Uppdaterat: 29 april 2024
RJSM