Papegojsjuka

Papegojsjuka (psittacos) är enligt smittskyddslagen som en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Papegojsjuka är en mindre vanlig variant av lunginflammation. Den orsakas av en bakterie som heter
Chlamydia psittaci. Sjukdomen kallas också ornitos och psittacos. Den kan drabba både människor
och djur, framför allt fåglar. Namnet, papegojsjuka, kommer ifrån att man först trodde att den bara
drabbade papegojor. I stället kan både vilda och tama fåglar vara bärare av bakterien. Personer som får
papegojsjuka har oftast smittats av fåglar. Smitta från vilda fåglar i samband med exempelvis hantering av fågelbord utomhus är vanligast. Inkubationstiden (tid från smittotillfälle till att man blir
sjuk) är vanligen cirka 10 dagar men kan variera mellan en och fyra veckor.

Behandlande läkares ansvar

  • Ge patienten information om papegojsjuka och hur det smittar - se smittskyddsblad.
  • Smittspårning.
  • Smittskyddsanmälan.

Mer om papegojsjuka

Uppdaterat: 29 april 2024
YCAK