Påssjuka

Påssjuka är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Säkerställ diagnosen via provtagning, se nedan. Ge patienten information om påssjuka, inklusive smittvägar.

> Strategies for the Control and Investigation of Mumps Outbreaks (CDC)

Förhållningsregler

Inga tvingande förhållningsregler. För att inte smitta andra bör den sjuke inte vistas i skolan, på fritidsaktiviteter eller på arbetsplats under 5 dygn efter symtomdebut (ex. spottkörtelsvullnad, orkit eller luftvägssymtom).

Smittspårning

Provtagning av nära kontakter med liknande symtom. Ovaccinerade i omgivningen kring ett sjukdomsfall ska erbjudas vaccination, se Vaccination nedan.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göra i SmiNet. Ange vaccinationsstatus, insjukningsdatum och ev smittland.

Kostnadsfrihet

Ingen kostnadsfrihet, då sjukdomen ej är allmänfarlig.

Provtagning

> Provtagningsanvisning parotitvirus (Karolinska Universitetslaboratoriet)

Vaccination

Vaccination mot påssjuka ingår i nationella barnvaccinationsprogrammet, se Vaccination av barn och ungdomar.

För vaccination i samband med exponering av påssjuka, se Strategies for the Control and Investigation of Mumps Outbreaks (CDC).

Uppdaterat: 18 april 2023
CFZ8