Varicella zoster (vattkoppor och bältros)

Varken vattkoppor eller bältros är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.

Uppdaterat: 27 februari 2024
5BN1