Varicella zoster (vattkoppor och bältros)

Varken vattkoppor eller bältros är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.

Uppdaterat: 26 april 2023
DJV6