Statistik sexuellt överförbara infektioner (STI)

Klamydia

Antal klamydiafall i Sörmland 2019-2023

Klamydia åldersfördelning Sörmland 2019-2023

Källa: SmiNet

> Klamydia (Smittskydd Sörmland)

Gonorré

Antal gonorréfall i Sörmland 2019-2023

Gonorré åldersfördelning Sörmland 2019-2023

Gonorré smittland Sörmland 2019-2023

Källa: SmiNet

> Gonorré (Smittskydd Sörmland)

Syfilis

Antal syfilisfall i Sörmland 2019-2023

Syfilis smittland Sörmland 2019-2023

Källa: SmiNet

> Syfilis (Smittskydd Sörmland)

Hiv-infektion

Antal nyupptäckta hiv-fall i Sörmland 2019-2023

Källa: SmiNet

> Hiv-infektion (Smittskydd Sörmland)

Uppdaterat: 4 mars 2024
MQWH