Statistik tarmsmitta

Tarmsmitta i Sörmland 2019-2023

Smittland campylobacterinfektion Sörmland 2019-2023

Smittland cryptosporidiuminfektion Sörmland 2019-2023

Smittland EHEC, enterohemorragisk E. coli Sörmland 2019-2023

Smittland giaridainfektion Sörmland 2019-2023

Smittland salmonellainfektion Sörmland 2019-2023

Smittland shigellainfektion Sörmland 2019-2023

Smittland yersiniainfektion Sörmland 2019-2023

Uppdaterat: 14 juni 2024
QA8R