Statistik luftvägsvirus Sörmland

Här presenteras aktuell säsongsstatistik över luftvägsvirus (covid-19, influensa och RSV) i Sörmland.

Covid-19

Veckorapport covid-19 Region Sörmland 2023-24

> Läs mer om covid-19

Influensa

Veckorapport influensa A+B Region Sörmland 2023-24

  

> Läs mer om influensa

RS-virus

Veckorapport RS-virus Region Sörmland 2023-24

> Läs mer om RS-virus

Luftvägsvirus 2022-2024

Antal fall covid-19 slutet av 2022:

  • vecka 48: 439 fall
  • vecka 49: 508 fall
  • vecka 50: 606 fall
  • vecka 51: 598 fall.

Provtagningsindikationen för covid-19 ändrades 230215 då screening vid inläggning i slutenvården och provtagning av personal upphörde.

Uppdaterat: 8 januari 2024
DR1S