Statistik luftvägsvirus

Här presenteras aktuell säsongsstatistik över luftvägsvirus (covid-19, influensa och RSV) i Sörmland.

Luftvägsvirus (covid-19, influensa och RS-virus) i Sörmland

Veckorapport Sörmland säsongen 2023-2024

Covid-19

Veckorapport covid-19 Sörmland 2023-2024

Covid-19 antal fall per vecka Sörmland 2020-2024

Vecka 53 2020: 799 fall.

Maxvärde vecka 3 2022: 8944 fall.

Provtagningsindikationen för covid-19 ändrades 230215 då screening vid inläggning i slutenvården och provtagning av personal upphörde.

> Covid-19

Influensa

Veckorapport influensa Sörmland 2023-2024

Influensa antal fall per vecka Sörmland 2019-2024

> Influensa

RS-virus

Veckorapport RS-virus Sörmland 2023-2024

RS-virus antal fall per vecka Sörmland 2022-2024

> RS-virus

Källa: Sminet och Unilabs

Uppdaterat: 13 juni 2024
VGSG