Vaccination mot mässling

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla i befolkningen bör ha skydd mot mässling. Vaccination görs med ett kombinationsvaccin som ger skydd mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin). Två doser ger ett fullgott, bestående skydd. MPR-vaccinet är ett levande vaccin och skall därför inte ges till gravida eller kraftigt immunsupprimerade.

Mer om Mässlingsvaccination

Uppdaterat: 14 mars 2024
VDTH