Nära vård och hälsa i samverkan

Här hittar du information om gällande överenskommelser, rutiner mm som är gemensamma för Sörmlands kommuner och regionen samt privata vårdgivare med avtal med regionen.

Samverkan har flera delar

Här under Nära vård och hälsa i samverkan hittar du material som är framtaget och beslutat på olika nivåer i vår samverkansstruktur. Vi har samlat det under följande huvudflikar i vänstersidan. Där under hittar du sedan samtliga delar som det finns information, stödmaterial, utbildningsfilmer och beslutade överenskommelser eller rutiner kring.

  • Proaktivprocess
  • Akutenprocessen
  • In- och utskrivning från sjukhuset
  • Barn och unga
  • Vuxna
  • Patientsäkerhet
  • Samverkanssystem
  • Anhöriga

Länsgemensamt regionalt stöd, LRS

I Sörmlands samverkansstruktur arbetar regionen och Sörmlands nio kommuner tillsammans kring socialtjänst och hälso- och sjukvård. Utvecklingen sker med grund i evidensbaserad praktik som är anpassad till både regionala och lokala prioriteringar.

Länsgemensamt regionalt stöd (LRS) är den verksamhet som ansvarar för gemensamma resurser och initiativ som beslutats inom samverkan i Sörmland. De fungerar som länken mellan politiskt beslutsfattande och tjänstemannaledning. Vi har också ett nära samarbete med skola och förskola genom Skolchefsnätverket.

Via länken finns mer information om pågående utvecklingsarbete, projekt mm som sker i samverkan samt minnesanteckningar från samtliga möten i samverkansstrukturen.

 Samverkansstrukturen för socialtjänst och vård.

Innehållsansvarig: Marie Håkansson
Uppdaterat: 5 juli 2024
H3T7