Badhusfötter (hot foot-syndrome)

Badhusfötter är inte en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen.

Huvudsymptomet vid badhusfötter är smärtande, ömmande och rodnade fotsulor. Sjukdomen orsakas av miljöbakterien Pseudomonas aeruginosa som kan förekomma i varmvattenanläggningar som simbassänger och bubbelpooler. Ofta är det barn mellan två och 15 år som drabbas. Sjukdomen läker i de allra flesta fall av sig själv. Smitta mellan människor förekommer troligen inte.

Behandlande läkares ansvar

  • Ge patienten information om sjukdomen, inklusive hur den smittar. Förhållningsregler är inte aktuellt. Antibiotikabehandling är sällan indicerad.
  • Smittspårning.
  • Informera smittskydd.

Mer om badhusfötter

Uppdaterat: 18 april 2024
KDDP