Calicivirus (sapo-/norovirus)

Infektioner med calicivirus (sapo-/norovirus), även kallat vinterkräksjuka, är inte anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.

Vinterkräksjuka orsakas av norovirus eller sapovirus (som båda hör till gruppen calicivirus). Symtomen är illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, huvudvärk, yrsel och feber. Sjukdomen är självläkande inom några dygn.

Vinterkräksjuka är mycket smittsamt och smittade personer utsöndrar stora mängder virus i avföring och kräkningar. Calicivirus är tåliga och kan överleva länge i miljön utanför kroppen. De är inte lika känsliga för sprit som andra smittämnen.

Medicinskt omhändertagande

Om misstanke på vinterkräksjuka uppstår hos patienter är det viktigt att agera snabbt för att undvika smittspridning. Vänta inte på svar, om prov för vinterkräksjuka tagits. Tillämpa skärpta hygienrutiner, se över placering av vårdtagare och medvårdtagare och informera berörd personal. Se vårdhygieniska riktlinjer nedan.

Observera att viktiga medicinska åtgärder inte får försenas på grund av konstaterad eller
misstänkt calicivirusinfektion.

Mer om Calicivirus - vinterkräksjuka

Uppdaterat: 14 juni 2024
RZVS