Calicivirus (sapo-/norovirus)

Går även under benämningen vinterkräksjuka.

Infektioner med dessa virus är inte anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.

Uppdaterat: 16 maj 2023
JR2Q