Campylobacterinfektion

Campylobacterinfektion är enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Handläggande smittskyddssjuksköterska: Anne Flormaelen Reeves

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om campylobacterinfektion, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare.

Förhållningsregler

Ges muntlig och skriftligt - se smittskyddsblad till patienter.

Smittspårning

Finns kända/misstänkta fall i omgivningen? Provta kontakter med symtom.

Anmälan

Klinisk anmälan ska göras i SmiNet. Ange smittland, insjuknandedag och hemkomstdatum vid ev. resa. Ange resultat av smittspårning.

Kostnadsfrihet

Provtagning och vård för campylobacterinfektion är kostnadsfritt för patienten.

Provtagning

> Provtagningsanvisning Fecesodling (Unilabs)

Smittskyddsblad

Uppdaterat: 25 april 2023
H3HX