Campylobacterinfektion

Campylobacterinfektion är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Handläggande smittskyddssjuksköterska: Anne Flormaelen Reeves

Campylobacter är en bakterie som kan orsaka diarré, magsmärtor, feber och ibland kräkningar. Bakterien smittar genom mat eller dryck som innehåller bakterien.

Behandlande läkares ansvar

  • Ge patienten information om campylobacterinfektion, både muntligen och skriftligen, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad.
  • Förhållningsregler.
  • Smittspårning.
  • Smittskyddsanmälan.

Mer om Campylobacterinfektion

Uppdaterat: 14 juni 2024
XX5Z