GAS (betahemolytiska grupp A-streptokocker)

Invasiv eller allvarlig infektion med betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS) är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom.

Streptococcus pyogenes eller betahemolyserande streptokocker grupp A (GAS) är den vanligaste bakteriella orsaken till tonsillit, men ger också upphov till flera andra sjukdomstillstånd som erysipelas, impetigo, scharlakansfeber, allvarliga mjukdelsinfektioner inklusive nekrotiserande fasciit samt sepsis.

Invasiv infektion innebär fynd av bakterien i blod eller annan normalt steril lokal, eller en klinisk bild som vid invasiv infektion (t ex sepsis, nekrotiserande fasciit eller barnsängsfeber) tillsammans med fynd av bakterien i icke-steril lokal.

Behandlande läkares ansvar

  • Ge patienten adekvat behandling och information om sjukdomen.
  • Streptokockutbrott på ex. förskolor kan bli långdragna och kräver ofta samordnade insatser, se Smittskydd i förskolan.
  • Smittspårning ska ske vid fynd av GAS hos nyförlöst kvinna eller hos nyfött barn inom två veckor efter förlossningen på förlossningen, BB, mödrahälsovården och gynekologiska mottagningar, se medicinsk rutin under Smittspårning nedan.
  • Smittskyddsanmälan.

Mer om betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS)

Uppdaterat: 18 april 2024
BMJA