HTLV I och II

HTLV-1 och HTLV-2 är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om HTLV, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare. Ordna uppföljning/kontroller. Remiss till infektionsklinik rekommenderas.

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.

Smittspårning

Innebär att ta HTLV-prov på fasta partners, modern och ibland barn, samt eventuella sprutdelningskontakter. Se smittskyddsblad för läkare.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.

Kostnadsfrihet

Provtagning, vård och eventuell behandling för HTLV är kostnadsfria för patienten.

Smittskyddsblad

> Smittskyddsblad HTLV I och II (Smittskyddsläkarföreningen)

Uppdaterat: 9 april 2023
S1FS