HTLV I och II

HTLV-1 och HTLV-2 är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

HTLV, Humant T-lymfotropt virus, finns i två varianter – HTLV I och HTLV II – och är retrovirus med låg
smittsamhet. Utmärkande för retrovirus är att de lagras i arvsmassan och att den smittade troligen bär på viruset resten av livet. HTLV ska inte förväxlas med hiv och ger inte upphov till aids.

Nästan alla HTLV-infekterade är asymtomatiska bärare och endast några procent utvecklar kliniska symtom. HTLV I är associerat med adult T-cellsleukemi/lymfom (ATL), tropisk spastisk parapares (TSP), även kallad HTLV-associerad myelopati (HAM), vissa inflammatoriska sjukdomstillstånd samt vissa infektioner som t.ex. Strongyloides. Dessa sjukdomar är mycket sällsynta i Sverige. För infektion med HTLV II är eventuella sjukdomssamband inte helt klarlagda.

Behandlande läkares ansvar

  • Ge patienten information om HTLV, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad.
  • Remittera alla nyupptäckta fall till infektionskliniken för uppföljning/kontroller.

Mer om HTLV

Uppdaterat: 18 april 2024
CQX3