Kolera

Kolera är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Uppdaterat: 25 april 2023
WJQX