Kolera

Kolera är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Vid stark klinisk misstanke om kolera samt vid bekräftad kolera, kontakta Smittskyddsenheten, tfn 016-10 3585, knappval 1.

Mer om kolera

Uppdaterat: 25 april 2024
UAYV