Legionellainfektion (legionärssjuka)

Legionellainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om legionella och hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare. Angeläget att försöka få ett nedre luftvägsprov! Diskutera med infektionsläkare.

Förhållningsregler

Nej, smittar inte från människa till människa.

Smittspårning

Inkubationstid 2–14 dagar. Vad kan vara smittkälla? Se exempel i smittskyddsblad för läkare. Om patienten har vårdats inom slutenvård eller på särskilt boende inom inkubationstiden och därmed skulle kunna vara smittad där, kontakta Smittskydd/Vårdhygien. Eftersom legionella är en objektburen smitta utreds smittkällan av miljö- och hälsoskyddsinspektör i aktuell kommun i samarbete med Smittskydd Sörmland.

Anmälan

Klinisk anmälan ska göras i SmiNet. Ange smittland. Misstänkt vattenaerosolexponering? Trädgårdsarbete och jordexponering? Vid utlandsvistelse, ange resmål och hotell samt avrese- och ankomstdatum. Ange gärna om nedre luftvägsprov är taget.

Kostnadsfrihet

Nej, är inte en allmänfarlig sjukdom.

Förebyggande åtgärder

Provtagning

> Provtagningsanvisning Legionella (Unilabs)

Smittskyddsblad

> Smittskyddsblad Legionella (Smittskyddsläkarföreningen)

Smittskyddsbladen finns på Smittskyddsläkarföreningens hemsida. Diagnoserna står i bokstavsordning för både läkarinformation och patientinformation. Där finns också länk till översättningar.

Uppdaterat: 26 maj 2023
6S84