Röda hund

Röda hund (rubella) är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

Medicinsk omhändertagande

Säkerställ diagnosen via provtagning, se nedan. Vid verifierat fall, ge patienten information om röda hund, inklusive smittvägar. Röda hund hos gravid kräver särskilt omhändertagande, se Rubella (Röda hund) (Infpreg).

Förhållningsregler

Inga tvingande förhållningsregler, men uppmana att undvika kontakt med icke-immuna, särskilt under den smittsamma perioden.

Smittspårning

Provta misstänkta fall i omgivningen. Fråga efter kontakter med gravida.

Anmälan

Klinisk anmälan ska göras i SmiNet. Ange insjukningsdatum, ev smittland och vaccinationsstatus.

Kostnadsfrihet

Ingen kostnadsfrihet, då sjukdomen ej är allmänfarlig.

Provtagning

> Provtagningsanvisning rubellavirus (Karolinska Universitetslaboratoriet)

Vaccination

> Vaccination mot röda hund

Uppdaterat: 8 mars 2024
BHGQ