Salmonellainfektion (utom tyfoidfeber och paratyfoidfeber)

Salmonellainfektion är enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Handläggande smittskyddssjuksköterska: Anne Flormaelen Reeves

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om salmonellainfektion, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare.

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt - se smittskyddsblad till patienter. Patient med riskyrke ska lämna negativt kontrollprov innan återgång till arbete - se smittskyddsblad för läkare.

Smittspårning

Finns kända/misstänkta fall i omgivningen? Provta kontakter med symtom och symtomfria kontakter med riskyrke. Om förskolebarn - ta reda på namn på förskolan samt om barnet varit där med symtom.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange smittland, insjuknandedag och hemkomstdatum vid ev. resa. Ange resultat av smittspårning.

Kostnadsfrihet

Provtagning, vård och eventuell behandling för salmonellainfektion är kostnadsfritt för patienten.

Provtagning

> Provtagningsanvisning Fecesodling (Unilabs)

Smittskyddsblad

Uppdaterat: 14 juni 2024
ECD1