Shigellainfektion

Shigellainfektion är enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Handläggande smittskyddssjuksköterska: Anne Flormaelen Reeves

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om shigellainfektion, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare. Ge behandling. Fall som enbart är PCR-positiva och ej kunnat verifieras med odling hanteras ändå som shigellafall.

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt - se smittskyddsblad till patienter. Patient i förskola eller med riskyrke, ska lämna kontrollprov en vecka efter avslutad behandling, samt stängas av från arbete/förskola tills negativt prov lämnas, se smittskyddsblad för läkare.

Smittspårning

Provta kontakter med symtom. Provta symtomfria med riskyrke och symtomfria förskolebarn i hushållet.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange smittland, insjuknandedag och hemkomstdatum vid ev. resa. Ange resultat av smittspårning.

Kostnadsfrihet

Provtagning, vård och eventuell behandling för shigellainfektion är kostnadsfritt för patienten.

Provtagning

> Provtagningsanvisning Fecesodling (Unilabs)

Smittskyddsblad

Uppdaterat: 14 juni 2024
HYHG